Certifikáty

Certifikát ISO 9001 TÜV SÜD Czech o zavedení a užívání systému zaručujícím kvalitu v oboru Opravy a modernizace kolejových vozidel, opravy jednotlivých agregátů a částí, výroba náhradních dílů, vydaný pod registračním číslem 05.736.781 v Praze dne 31.5.2012.

Certifikáty opravňující k opravám drážních vozidel provozovaných na území České a Slovenské republiky (elektrických a motorových lokomotiv, elektrických dopravních jednotek, motorových, montážních a osobních vozů, tramvají a trolejbusů) a drážních vozidel německých drah.

Certifikát ISO 14001 TÜV SÜD Czech o zavedení a používání ekologicky orientovaného řízení, systému environmentálního managementu, vydaný pod číslem 05.736.783 s platností do 31.5.2015 potvrzuje skutečnost, že veškeré činnosti v areálu Pars nova a.s. jsou řízeny a prováděny v souladu s ochranou životního prostředí.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk