Členství v organizacích

  • Asociace podniků českého železničního průmyslu www.acri.cz
  • Svaz dopravy České republiky
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy
  • Nadace Okřídlené kolo

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk