Historie společnosti

Samotná historie nynější firmy Pars nova a.s. v Šumperku se začala psát po II. světové válce, a to dne 8. 12. 1947, kdy byl položen základní kámen ke stavbě závodu na místě 22 ha pozemků bývalého statku Chiariho. Dne 1. 6. 1952 zde byl zahájen částečný provoz nových ČSD - Dílen. Roku 1960 tvořily šumperský podnik dva závody: Dílna pro opravu vozidel Šumperk a Dílna pro opravu vozidel Česká Třebová. V roce 1973 se změnil název podniku na ŽOS (Železniční opravny a strojírny) Šumperk.

Dílna v Šumperku byla původně určena pouze pro opravu kolejových motorových vozů. Brzy však bylo rozhodnutí přehodnoceno a byla zde vytvořena prototypová opravna, ve které se opravovaly nejen motorové vozy, ale také lokotraktory všech druhů, elektrické lokomotivy prakticky všech řad a různá speciální vozidla pro údržbu trolejí a mnohá další. Během prvních 15ti let činnosti dílny bylo opraveno téměř 8.000 různých vozidel padesáti rozličných konstrukčních řad a typů.

Roku 1993 se začala psát nová etapa v historii firmy, šumperské železniční opravny a strojírny ČSD byly privatizovány společností Pars DMN s.r.o. Šumperk. V tomto období bylo také vedením rozhodnuto o rozšíření činnosti firmy o opravy dalších řad železničních vozidel a také tramvají.

Od 1. srpna 2000 byla založena akciová společnost s novým názvem Pars nova a.s.

V březnu 2008 byla Pars nova a.s. začleněna do skupiny Škoda Transportation.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk