Projekt EKO-energie

Projekt EKO-energie byl zaměřen na zvýšení efektivity využívání energií ve firmě Pars nova a. s. Součástí projektu byly stavební úpravy jako rekonstrukce oken a dveří, zateplení střech, světlíků a svislých obvodových konstrukcí i technologická opaření jako například modernizace stávajících kotlů či rekonstrukce rozvodů tepla včetně využití odpadního tepla.

Stavebními úpravami prošly všechny vytápěné budovy, investiční náklady dosáhly částky 38 miliónů korun, s návratností investice se však počítá již během 6 let. Díky projektu došlo k zavedení energetického managementu a zpřesnění měření tepla i elektrické energie. Odpadní teplo kompresorů bude využíváno pro vytápění výrobní haly. Další technologicko novinkou je instalace parní rotační redukce, která bude na základě rozdílu tlakového spádu již vyrobené páry sloužit k výrobě elektrické energie. Díky tomu může Pars nova a. s. čerpat "zelený bonus" na takto vyrobené kilowaty eletkrické energie.

Realizace projektu EKO-energie probíhala v průběhu dvou let, projekt byl ukončen v říjnu roku 2012. Díky provedeným stavebním úpravám dochází ke snížení spotřeby energie o 22% a celkových nákladů o více než 7 miliónů korun za rok. Pars nova zároveň přispívá ke zlepšení životního prostředí, kdy by množství emisí CO2 z jejího provozu mělo klesnout o 20%.

Fotogalerie

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk