Pars nova a.s. využívá dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

ESF-CR

Pars nova a.s. využívá dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

Před prázdninami a během nich byla realizována první školení z projektu na vzdělávání zaměstnanců v rámci OP LZZ ve společnosti Pars nova a.s. V rámci výběrového řízení se dodavatelem školení stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, která zajistí školení soft-skills, PC a výuku jazyků, a společnost GARANT TRADING, u které získají zaměstnanci dělnických profesí svářecí oprávnění.

Na školeních, která se v létě uskutečnila, se např. skupina účastníků z úseku Nákupu seznámila s tím, jak efektivně řídit tým a delegovat úkoly, mistři si procvičili komunikaci, vybraní zaměstnanci středního managementu si vyzkoušeli, jak úspěšně prezentovat a top management si zopakoval pravidla týmové práce a time managementu.

Řada zaměstnanců se zúčastnila školení na PC. Jednalo se o Word, Excel a Outlook. Kromě toho, že se naučili nové ale i zapomenuté postupy, zjistili, jaký je rozdíl mezi Microsoft Office 2003 a 2007, ve kterém školení probíhalo. Školení byla totiž využita v souvislosti s přechodem na MS Office 2007, který proběhne v Parsu jako v první společnosti holdingu ŠKODA.

Od srpna byla zahájena také výuka cizích jazyků se zaměřením na pracovní prostředí a s tím související slovní zásobu. Tyto jazykové kurzy poběží v rámci projektu až do prosince roku 2011.

Také zaměstnanci z dělnických profesí jsou již zapojeni do projektu z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR. Již v červnu absolvovali první z nich svářecí kurzy a další budou následovat v průběhu podzimu a dále během celého příštího roku.

Přínos projektu není jen pro firmu ve smyslu kvalifikovanějších a profesionálnějších zaměstnanců, ale také pro zaměstnance samotné, kteří mohou nové nebo oprášené znalosti a dovednosti použít ve firmě i mimo ni.Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk