Projekt na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Pars nova a.s.

ESF-CR

Společnost Pars nova a.s využila další možnost zapojit se do čerpání prostředků z EU. Již v minulosti čerpala finanční prostředky na vybudování moderního podnikového školícího střediska a následně na realizaci vzdělávacího projektu.

Od ledna letošního roku je zahájen další projekt na vzdělávání zaměstnanců v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu CZ.1.04/1.1.02/35.00375, který potrvá 24 měsíců, tzn. do ledna 2012. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR a dotace činí téměř 5 mil. Kč.

V projektu je naplánováno celkem 66 školení a proškoleno by mělo být více než 170 zaměstnanců Parsu průřezem ze všech úseků společnosti. Mnohá školení jsou potřebná pro vykonávání práce v Parsu, ale současně zaměstnanci získají znalosti a dovednosti, které zůstanou jejich osobním vlastnictvím a mohou je kdykoli uplatnit na trhu práce.

Školení jsou rozdělena do 10 skupin, aby co nejlépe vyhovovala potřebám plánovaných účastníků dle jejich profese. Je zde tedy školení např. pro nákupčí, mistry a četaře, ekonomy, obchodníky a v neposlední řadě i zaměstnance v dělnických profesích.

Kromě klasických kurzů, tzn. soft skills, se bude jednat i o školení na práci s počítačem, jazykové kurzy a dále třeba školení pro svářeče. Některá školení budou realizována v podnikovém školícím středisku, jiná budou mimo firmu, aby se účastníci mohli lépe soustředit.

Pars vynakládá každý rok na vzdělávání svých zaměstnanců nemalé finanční částky, převážně však na periodická, zákonem stanovená školení. Realizace tohoto projektu je tak velkou šancí nejen pro firmu samotnou, ale i pro každého zaměstnance, který se jednotlivých školení zúčastní.

Základním ukazatelem a předpokladem úspěchu projektu je již samotná účast vybraných zaměstnanců na kurzech.

Pokud se firmě podaří dobře využít této možnosti k získání nových znalostí a dovedností z peněz EU, bude moci na tento projekt navázat a nabízet i v dalších letech svým zaměstnancům atraktivní vzdělávací aktivity pro lepší uplatnění v profesi i v životě.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk