Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců

Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability

ESF-EUPars nova a.s., která se v březnu letošního roku stala dceřinou společností holdingu ŠKODA a je jedním z největších zaměstnavatelů šumperského regionu zabývající se opravami a modernizacemi kolejových vozidel, ukončí 30. června 2008 realizaci projektu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.1.

Projekt „Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability“ spolufinancoval Evropský sociální fond a Státní rozpočet České republiky. Od 15. ledna 2007, kdy byl projekt zahájen, se uskutečnila řada kurzů a školení převážně v prostorách podnikového školícího střediska, které také vzniklo v rámci projektu podporovaného EU. Z těchto školení jmenujme např. školení pro zaměstnance logistiky, ekonomy, mistry, obchodní manažery, interní lektory a vedoucí zaměstnance. Několik školení bylo realizováno i mimo firmu. Na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku proběhly kurzy AutoCAD pro pokročilé a Inventor pro zaměstnance technického úseku. Z dalších kurzů, které se nerealizovaly v podnikovém školícím středisku, lze uvést školení pro interní auditory EMS, kurzy pro manažera IT, normovače a manažera vzdělávání.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku vytvořila v rámci projektu také e-learningové kurzy pro samostudium – Právo, Ekonomika, Marketing a jednotlivé programy MS Office. Tyto kurzy získali téměř všichni technickohospo­dářští zaměstnanci a mohou je využívat i po ukončení projektu.

Do projektu byla zařazena i školení pro zaměstnance dělnických profesí. Proběhla školení např. pro profese mechanik opravář kolejových vozidel, lakýrník, truhlář, obráběč kovů. Mnohá z výše uvedených školení jsou potřebná přímo pro výkon práce v Pars nova. Zaměstnanci však získali znalosti a dovednosti, které zůstanou jejich osobním vlastnictvím a mohou je kdykoli uplatnit na trhu práce.

Celkové náklady projektu činí cca 2,8 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč tvoří dotace. Pars nova kromě přímého finančního podílu na projektu hradila provoz moderně vybaveného podnikového školícího střediska, náklady na cestovné, stravné, případně ubytování zaměstnanců, kteří se zúčastnili kurzů mimo firmu. Vedle vzdělávacích akcí probíhajících v rámci projektu byla realizována školení a kurzy z Plánu výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. pro rok 2007 a 2008. Rozpočet těchto plánů se dlouhodobě pohybuje ve výši cca 2 mil. Kč.

Účelné a efektivní využití dotace bude doloženo splněním ukazatelů. Základním ukazatelem a předpokladem úspěchu projektu je již samotná účast vybraných zaměstnanců na kurzech. Po úspěšném využití možností projektu k získání nových znalostí a dovedností na něj navážeme přípravou dalšího projektu podporovaného Evropskou unií.

ESF - investice do lidských zdrojů

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk