Projekt Školící středisko Pars nova a.s.

V druhé polovině roku 2004 se firma rozhodla ke zpracování projektu školícího střediska, jehož smyslem a cílem bylo vybudování vhodných prostor pro firemní vzdělávání zaměstnanců. Projekt zahrnoval nejen rekonstrukci vhodných prostor, ale i vybavení učebními pomůckami a výpočetní technikou pro efektivní vzdělávání.

Projekt byl připravován ve spolupráci s firmou Design CIS, která se mimo jiné specializuje na možnosti získání dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie pro podporu regionálního rozvoje.

EUPočátkem roku 2005 byla firma Pars nova a.s. společností Czech Invest informována o schválení a přijetí projektu k realizaci, a to za dotační podpory Evropské unie a Ministerstva obchodu a průmyslu. Následně k 1.4.2005 bylo možno zahájit rekonstrukční práce, postupné vybavování střediska a objednání nezbytných školících pomůcek. Veškeré práce a vybavování učebny bylo ukončeno k 30.7.2005 a školící středisko bylo uvedeno do svého provozu.

V současné době je školící středisko využíváno pro většinu firemního vzdělávání zaměstnanců. Středisko je součástí dlouhodobé koncepce trvalého vzdělávání zaměstnanců firmy Pars nova a.s.. Z tohoto důvodu byla v roce 2005 zbudována v prostorách firmy Pars nova a.s. a za její finanční podpory také odborná učebna SOU a SOŠ železničního a stavebního v Šumperku. Smyslem odborné učebny je podpora přípravy potřebného personálu pro budoucnost firmy Pars nova a.s., pro zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného personálu. Současně odborná učebna zakládá možnost získávání nových informací a poznatků z příslušných oborů pro zaměstnance firmy v rámci firemního vzdělávání, které jsou jinak obtížněji dostupné. Snahou firmy je maximální propojení systému školství a podnikatelské sféry, což výrazným způsobem zefektivňuje přípravu potřebných odborníku pro praxi.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk