Snižování energetické náročnosti budov v areálu Pars nova a.s

Společnost Pars nova a.s. realizuje projekt Snižování energetické náročnosti budov v areálu Pars nova a.s, Šumperk, jehož cílem je úspora spotřeby energií. Na tento projekt REG.Č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001968 je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 1 812 000 Kč.

Logo

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk