Strategie

Mise:

„Naším cílem je být nejžádanějším, dlouhodobě stabilním a spolehlivým partnerem pro obnovu a modernizaci kolejových vozidel"

Vize:

„Jsme firma specializující se na opravy, modernizace a částečně i výrobu kolejových vozidel. Naším hlavním sortimentem jsou především motorové vozy, elektrické pantografové jednotky, elektrické lokomotivy, osobní vozy a tramvaje. Svým zákazníkům nabízíme ekonomicky a technicky zajímavá řešení, která napomáhají zkvalitnit a zefektivnit železniční a tramvajovou dopravu. Našimi zákazníky jsou především České dráhy, městské dopravní podniky a další dopravní firmy podnikající v železniční dopravě. Své nesporné technologické přednosti a kvalifikaci našich zaměstnanců efektivně využíváme k dalšímu rozvoji našich výrobků a služeb a postupně rozvíjíme strategické partnerství a kooperaci i s výrobci kolejových vozidel. Růst našich aktivit je spojen s neustálým zvyšováním spolehlivosti a kvality našich dodávek, zkracováním dodacích lhůt, komplexností našich služeb, trvalou inovativností a vstřícností k požadavkům zákazníků. Těchto výsledků bude dosahováno prací vysoce kvalifikovaného a motivovaného pracovního kolektivu, který je základem úspěchu firmy".

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk