Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Česká železnice potřebuje investice i do regionálních tratí

Tomáš Ignačák, viceprezident ŠKODA TRANSPORTATION a zároveň předseda představenstva Pars nova, hovořil s T. Johánkem, redaktorem Dopravních novin o současné situaci a budoucnosti českého železničního průmyslu

Pokud má česká železnice zůstat konkurenceschopnou dalším segmentům dopravy, potřebuje rozsáhlé investice zejména do infrastruktury. „Je nutné nejen dobudovat velké železniční koridory a modernizovat klíčové uzly, ale důležité budou také investice do regionálních železničních tratí,“ říká viceprezident společnosti Škoda Transportation pro obchod a prezident Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI Tomáš Ignačák.

„Jak se v letošním roce daří českému železničnímu průmyslu, kde vidíte hlavní rizika jeho rozvoje?“

„V oblasti českého železničního průmyslu nepředstavuje rok 2014 výraznou změnu oproti loňskému roku. Podle zprávy o stavu průmyslu z února letošního roku jsou výsledky podniků železničního průmyslu za rok 2013 srovnatelné s rokem předchozím. Stejná je i situace letos. Celoroční obrat podniků v ACRI byl 79 miliard Kč a zhruba poloviční podíl tvoří export, ve kterém se českému železničnímu průmyslu daří. Za hlavní riziko rozvoje v oblasti železničního průmyslu považuji snižování objemu domácích zakázek. V současnosti je tento pokles vykryt exportem, který dosahuje 50 procent. Díky nárůstu exportu se tak v roce 2013 podařilo udržet objem tržeb na stejné úrovni jako v roce předchozím, ale máme obavu, že další očekávaný pokles domácího trhu již nebude možné exportem vykrýt. V souvislosti s vývojem v posledních letech se v železničním průmyslu snížil počet zaměstnanců, což svědčí o jeho vyšší produktivitě a efektivitě.“

Celý rozhovor najdete webových stránkách Dopravních novin.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk