Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Dlouhodobě podporujeme studium vysokoškolských technických oborů v Šumperku

Prostřednictvím finanční podpory Nadačního fondu Centra bakalářských studií umožňuje Pars nova vysokoškolské studium svým zaměstnancům a dalším zájemcům ze šumperského regionu

Již přes 13 let je možné absolvovat přímo v Šumperku bakalářský stupeň studijního programu strojírenství. Díky práci Nadačního fondu Centra bakalářských studií (CBS), do kterého finančně přispívají regionální společnosti, mezi nimi i Pars, funguje v prostorách zemědělské školy detašované pracoviště VŠB – Technické univerzity Ostrava. CBS v Šumperku jako jediné v Olomouckém kraji nabízí vysokoškolské vzdělání technického zaměření.

Této možnosti studia využilo celkem 14 zaměstnanců Pars nova, 9 z nich studovalo kombinovanou formou při zaměstnání a 5 absolventů nastoupilo do firmy po ukončení prezenční formy studia.

Studium při zaměstnání absolvoval i Bc. Petr Schartel, manažer strategického nákupu: „Bylo pro mě důležité zvýšit si kvalifikaci, denní studium pro mě nepřipadalo v úvahu, proto jsem se rozhodl studovat při práci. Škola mi pomohla v mnoha ohledech a spoustu poznatků ze studia dnes při své práci využívám.“ Z ankety mezi zaměstnanci - absolventy vyplynulo, že studium má v Parsu praktické využití a absolventi při tomto studiu získali znalosti a dovednosti, které ze střední školy neměli. Uvědomují si také, že investice do vzdělání je dobrá a návratná investice, ze které budou čerpat během celého profesního života.

V rámci celé České republiky chybí absolventi vysokoškolských technických oborů, i z tohoto pohledu je podpora Pars nova, směřovaná Nadačnímu fondu CBS, významná a přispívá ke zvyšování počtu kvalifikovaných technických odborníků v regionu.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk