Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

InnoTrans 2008 Berlín

Mezi českými firmami se na Innotrans v Berlíně představila i Pars nova

Zásadním strategickým rozhodnutím při přípravě účasti Pars nova a.s. na mezinárodním veletrhu kolejových vozidel Innotrans v Berlíně, byl fakt, že i tentokrát se veletrhu zúčastní Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), která chystá sdruženou expozici členských firem společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO). V rámci aktivní spolupráce se podařilo navrhnout a zrealizovat rozlehlý dvoupatrový kultivovaný komplex, jehož výstavní prostory o rozloze 600 m2 zaplnily české firmy z oblasti železničního průmyslu. Prostřednictvím Pars nova a.s se tak na národní stánku prezentovala i skupiny Škoda Transportation, která měla vlastní expozici v jiné hale. A právě na půdě českého národního stánku převzala ŠKODA TRANSPORTATION prestižní Výroční ceny ACRI. Jen připomeňme, že ceny to byly dvě: v kategorii kolejových vozidel za tramvaj 15T a kategorii Novátor roku za Hnací podvozek kolejových vozidel s přímým pohonem kol.

Díky aktivní činnosti pracovníků obchodního oddělení Pars nova a.s. se podařilo naplnit strategii účasti a cíle prezentace, které byly zaměřeny především na oblast podpory a péče o klíčové zákazníky a na získání informací o konkurenci a nejnovějších trendech v oboru kolejové dopravy a souvisejícího průmyslu.

Účast českých firem významně podpořil i doprovodný program, který probíhal ve společných prostorách komplexu ACRI a který přivedl řadu významných hostů.

V úterý 23.9. v poledních hodinách zahájil Tomáš Ignačák, předseda předsednictva ACRI, který je zároveň také předsedou představenstva Pars nova Šumperk, společně s náměstkem ministra dopravy ČR Vojtěchem Kocourkem slavnostní ceremonii otevření expozice. „V historii ACRI je to již potřetí, kdy se účastníme této prestižní mezinárodní výstavy železniční a kolejové techniky. Pokud se poohlédneme za první symbolickou účastí ACRI na Innotrans před 4 lety, uvědomíme si jak významné a důležité postavení si asociace vybudovala. Letos zde otevíráme společně s MPO a za podpory MPO tento reprezentativní národní stánek. Také celé naše odvětví železničního průmyslu se za ty poslední 4 roky postupně výrazně zvedlo a navázalo na svou předchozí tradici. Naše členské firmy a celé odvětví se vrací, tam kam patří – mezi uznávané a respektované evropské dodavatele železniční techniky. Myslím si, že právě letošní rok je toho živým důkazem. Svou premiéru zde na veletrhu dnes bude mít hned několik nových produktů našich firem. Jsou to především lokomotiva řady 380 společnosti ŠKODA TRANSPORTATION nebo lokomotiva řady 719 z produkce CZ LOKO. Další významnou novinku je tramvaj ForCity, taktéž z produkce již zmíněné ŠKODA TRANSPORTATION. Výsledky své práce zde prezentuje rovněž řada našich špičkových výrobců komponentů a dílů. Export se stává za poslední 4 roky rozhodující složkou produkce našich firem. Z hodnoty 30% podílu před lety se podíl exportu v loňském roce zvýšil již na přibližně 44 %. Tato statistika je další konkrétním důkazem naší konkurenceschopnosti a perspektivy,“ ocenil ve svém projevu české firmy Tomáš Ignačák.

Právě díky významné pozici ACRI, kterou si vybudovala za posledních zhruba 4 roky pod vedením Tomáše Ignačáka v roli předsedy předsednictva, se daří výrazně prosazovat zájmy železničního průmyslu a upevňovat jeho pozici na domácí půdě i v rámci UNIFE. Pars nova je tak schopna také díky své aktivní účasti v ACRI při jednáních s významnými hosty ACRI monitorovat expandující evropský železniční průmysl, směr jeho vývoje, nové trendy a měnící se podmínky a pružně potom reagovat na situaci na trhu. Plně tak využívá synergického efektu, který přináší sdružená expozice v podobě VIP návštěv ACRI. Přínosem jsou společné debaty a diskuze o tom, co potřebuje dnešní úspěšný železniční byznys a o rostoucím zájmu o železniční dopravu. Tomáš Ignačák se na berlínském veletrhu setkal, z pozice předsedy předsednictva ACRI a zároveň z pozice generálního ředitele jedné z našich úspěšných českých společností, náměstkem MD Vojtěchem Kocourkem, s předsedy představenstev ČD Petrem Žaludou a ČD Cargo Josefem Bazalou, generálním ředitelem SŽDC Janem Komárkem nebo se zástupci evropských institucí Liborem Lochmanem, výkonným ředitelem CER a Michaelem Clauseckerem, generálním ředitelem UNIFE. Na stánku Pars nova a.s. dále proběhla další dlouhá řada úspěšných jednání se zahraničními i domácími obchodními partnery.

Účast Pars nova a.s na mezinárodním veletrhu Innotrans byla přínosem nejen pro její stávající aktivity na domácí půdě České republiky a pro oblast modernizací tramvají na zahraničních trzích, ale i pro její další vývoj a konkurenceschopnost. Na národním stánku současně takto důstojně zastupovala a reprezentovala i největšího českého výrobce kolejových vozidel Škoda Holding Plzeň.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk