Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Inovativní přístup zaměstnanců pomáhá zkvalitnit procesy oprav

Soustavným investováním do výrobní a technologické základny se  Pars nova stává jednou z nejlépe vybavených firem v oblasti opravárenství kolejových vozidel v České republice.

Od začátku roku 2014 je ve zkušebním provozu nová komorová sušící pec s ohřevem vzduchu plynovým hořákem. Pec umožňuje vysoušení částí elektrických točivých strojů, statorů, rotorů a komutátorů trakčních elektrických vozidel pomocí epoxidových laků technologie VPI, což je přeloženo do řeči nás, laiků, pomocí vakuové přetlakové impregnace. Jedním z důležitých přínosů z pohledu zaměstnanců je fakt, že při tomto procesu sušení vznikají pouze nevýbušné páry. „Pec splňuje současné požadavky na technologický proces a kvalitu výsledného výrobku,“ představuje jednu z investičních akcí mluvčí Jana Kaněvová. „Je možné ji naprogramovat, nastavit teplotu až do 250 stupňů, vlhkost, koncentraci i čas včetně tisku koncového protokolu sušení.  Nastavené programy zůstanou uložené v paměti a dají se opakovaně používat. Celkově se potom zkrátí doba vysoušení a tím se samozřejmě i celý proces sušení značně zrychlí.“

„Tato investice je zajímavá i z jiného pohledu. Do pece je totiž vložen celek rotačního sušení, na jehož vývoji se podíleli přímo pracovníci Parsu, z elektrohaly a z úseku investic,“ nezapomene vyzvednout zásluhy zaměstnanců při popisu předností pece Bohumil Vlach, investiční manažer. „Tento celek řídí, na základě naprogramování třífázového měniče, proces otáčení při sušení dílu a tím je zabezpečena maximální kvalita sušení. Znamená to, že nanesená vrstva zůstane konstantní, nevytvářejí se kapky, lak se neroztéká.“

Všechny již realizované i plánované investiční akce budou v plné míře využívány v rámci spolupráce společností skupiny ŠKODA. V současné době se rozebíhají kooperační zakázky v oblasti novovýroby tramvají a v oblasti oprav a modernizací kolejových vozidel.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk