Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Pars nova dodá Českým drahám řídící vozy pro klasické soupravy

Společnost Pars nova ze Šumperka dodá Českým drahám 34 nových řídících vozů pro klasické vlakové soupravy s lokomotivou. Kontrakt v hodnotě 1,051 mld. Kč bude realizován v letech 2010 až 2012. Řídící vozy vzniknou přestavbou běžných osobních vagónů.

Nové řídící vozy řady 961 vzniknou přestavbou běžných osobních vozů typu Bdt 279 vyráběných ve Vagónce Studénka v druhé polovině 80. let. „Více než 20 let staré vagóny kompletně přestavíme, zvýšíme jejich rychlost ze 120 na 140 km/h a samozřejmě dosadíme nové čelo se stanovištěm strojvedoucího a potřebnou technologií pro ovládání celého vlaku,“ říká generální ředitel společnosti Pars nova Tomáš Ignačák a vyjmenovává i další změny, které poznají především cestující: „Kromě technologických změn budeme velkou pozornost věnovat také komfortu cestujících. Vůz bude klimatizovaný a obdrží nové textilem polstrované sedačky v příjemných barvách, které nabídnou 71 míst k sezení. Zcela nové bude WC s uzavřeným systémem, které je uzpůsobené pro imobilní cestující. Pro ně také bude mít vůz široký nástupní prostor a plošinu na vyzvednutí. V oddíle pro cestující je pamatováno s místem pro dva invalidní vozíky. Vstupy na straně průchozího čela budou vybaveny dálkově ovládaným akustickým orientačním majákem pro nevidomé a otvíráním příslušných dveří pomocí slepecké vysílačky typu VPN. Odpovídajícím způsobem bude také provedeno vnitřní označení Brailovým písmem a kontrastní provedení pro slabozraké. Snadnou orientaci na cestě nebo poskytnutí informací při mimořádných událostech zajistí moderní audiovizuální informační systém. Ve voze bude také část vyčleněná pro objemná zavazadla a především pro jízdní kola.“
„Řídící vozy umožňují rychlejší obraty souprav v cílových nebo v úvraťových stanicích, kde vlak mění směr své jízdy. Je to vlastně klasický vagón, který má na jednom čele stanoviště strojvedoucího, ze kterého dálkově ovládá lokomotivu na opačné straně soupravy,“ vysvětluje využití řídících vozů náměstek pro osobní dopravu ČD Antonín Blažek a doplňuje konkrétní výhody pro provozovatele: „Díky tomu je možný rychlejší obrat soupravy a její kratší pobyt v takové stanici, řídící vozy také spoří počet potřebných lokomotiv a personálu. Již není potřeba posunovač, který by odpojil nebo připojil lokomotivu na konci a začátku soupravy. To vše snižuje náklady na samotný provoz osobního vlaku.“ České dráhy plánují zařadit nové řídící vozy do souprav osobních a rychlíkových spojů vedených elektrickými lokomotivami. Provozovány budou především v Ústeckém, Pardubickém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji a uvažuje se s jejich nasazením také na rychlíky např. z Brna přes Břeclav do Olomouce nebo z Kolína do Ústí nad Labem.

Společnost Pars nova zahájila vlastní vývoj řídících vozů v roce 2003. Nový řídící vagón pro klasické soupravy je již třetím typem vyvinutým a vyráběným společností Pars nova v Šumperku a navazuje na velký řídící vůz pro motorové vlaky. Je označován řadou 954 (pouze 2. třída), resp. 954.2 (s oddílem 1. třídy) a je vybaven pro cestování vozíčkářů. České dráhy mají v provozu 31 těchto vozů. V minulosti byl testován také při provozu s klasickými lokomotivami a vagóny. Nejrozšířenější typ řídícího vozu je součástí jednotek Regionova a nese označení 914. Je částečně nízkopodlažní a umožňuje také snadné cestování vozíčkářům nebo maminkám kočárky. V současné době jich mají České dráhy v provozu již 101.

České dráhy na dodávku řídících vozů vyhlásily v roce 2009 otevřené výběrové řízení, ve kterém obdržely jedinou nabídku, a to od společnosti Pars nova a.s. V rámci jejího posouzení dospěla hodnotící komise k závěru, že uchazeč Pars nova a.s. neprokázal splnění jednoho z kvalifikačních předpokladů, a proto jeho nabídku v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyřadila a uchazeče ze zadávacího řízení vyloučila. Protože jediný uchazeč, který podal nabídku, byl ze zadávacího řízení vyloučen, České dráhy původní otevřené řízení v souladu s zákonem zrušily a následně opět v souladu se zákonem (§ 22 odst. 1 a 2 zákona o veřejných zakázkách) zadaly tuto veřejnou zakázku v jednacím řízení výzvou všem (v tomto případě jedinému) uchazečům, kteří v předchozím zrušeném řízení podali nabídku (zde tedy společnosti Pars nova a.s.).

České dráhy nyní provozují celkem 209 řídících vozů čtyř základních typů. První z nich uvedly do provozu v roce 1995.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk