Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Pars nova dokončila projekt na úsporu energií

Šumperk, 3. října 2012 - Šumperská firma Pars nova ukončila projekt EKO-energie, který díky stavebním a technologickým úpravám přinese snížení spotřeby energie, nákladů a emisí CO2 o více než 20%. Od roku 2008, kdy se Pars nova stala součástí skupiny Škoda Transportation, investovala do modernizace výrobního zázemí více než 250 miliónů korun. V letošním roce to bylo již vice než 30 miliónů korun.

Pars nova, která patří k nejvýznamnějším firmám specializujícím se na opravy, modernizace a výrobu kolejových vozidel, oslavila v letošním roce 65 let od zahájení výstavby výrobního areálu a 60 let od zahájení provozu. To přináší nutnost investic nejen do technologií, ale i samotného areálu. "Nyní jsme ukončili projekt EKO-energie, který byl zaměřen na zvýšení efektivity využívání energií ve firmě. Součástí projektu byly stavební úpravy jako rekonstrukce oken a dveří, zateplení střech, světlíků a svislých obvodových konstrukcí i technologická opatření jako například modernizace stávajících kotlů či rekonstrukce rozvodů tepla včetně využití odpadního tepla," přibližuje právě dokončený projekt Ing. Bohumil Vlach, manažer investic z Pars nova.

Realizace projektu EKO-energie probíhala v průběhu dvou let. Díky provedeným úpravám dojde ke snížení spotřeby energie o 22% a celkových nákladů o více než 7 miliónů korun za rok. Pars nova zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí, kdy by množství emisí CO2 z jejího provozu mělo klesnout o 20%.

Stavebními úpravami prošly všechny vytápěné budovy, investiční náklady dosáhly částky 38 miliónů korun, s návratností investice se však počítá již během šesti let. "Díky projektu došlo k zavedení energetického managementu a zpřesnění měření tepla i elektrické energie. Odpadní teplo kompresorů bude využíváno pro vytápění výrobní haly. Další technologickou novinkou je instalace parní rotační redukce, která bude na základě rozdílu tlakového spádu již vyrobené páry sloužit k výrobě elektrické energie. Díky tomu můžeme čerpat "zelený bonus" na takto vyrobené kilowaty elektrické energie," doplňuje Bohumil Vlach.

 

Další informace:

Bc. Michaela Linhartová

Pars nova a. s.

602 680 709

michaela.linhartova@skoda.cz

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk