Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Pars nova jako jedna z prvních v České republice zavádí principy Národní soustavy kvalifikací do své firemní personální praxe.

Začátkem června převzala personální ředitelka Pars nova, Lucie Novotná, čestný certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi (NSK). Převzetí certifikátu je projevem společenské odpovědnosti firmy a deklaruje přijetí závazku soustavu využívat a neustále ji zlepšovat.

Pars nova je s využitím NSK zatím v počátcích, kromě obecné akceptace ji aktuálně využívá pro definování personální inzerce a jako výtečného pomocníka pro tvorbu nebo aktualizaci popisů pracovních míst.

„NSK má i ryze praktické využití. Pokud má například pracovník dostatečně dlouhou odbornou praxi, ale nemá žádný doklad o patřičném vzdělání v oboru, protože ho neabsolvoval, má možnost právě v rámci NSK složit u autorizované osoby přezkoušení a doklad o vzdělání získat,“ vysvětluje personální ředitelka. Zvyšuje se tak nejen intelektuální kapitál celé firmy, ale také jednotlivců, kteří následně mají i výhodu na trhu práce.

NSK je přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. Představuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace. NSK popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich částí, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání.

Fotogalerie

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk