Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Personální změny v rámci společnosti ŠKODA TRANSPORTATION

Plzeň, 31.10.2012 - V rámci posílení postavení společnosti Škoda Transportation na domácím trhu a jejímu dalšímu rozvoji dojde v nejbližších dnech k organizačním změnám uvnitř skupiny. Tomáš Ignačák, dlouholetý generální ředitel Pars nova a. s. a od července 2012 zároveň nový akcionář společnosti Škoda Transportation bude od 1.11.2012 jmenován do funkce Viceprezident pro obchod pro Českou republiku skupiny Škoda Transportation. Nově bude do pozice generálního ředitele dceřiné společnosti Pars nova a. s. jmenován Michal Kurtinec, který doposud řídil dceřinou společnost MOVO spol. s r. o.

"Hlavním důvodem těchto personálních změn je posílení postavení skupiny na tuzemském železničním trhu," říká Tomáš Krsek, předseda představenstva společnosti Škoda Transportation a dodává: "zároveň nám toto manažerské propojení umožní zefektivnit činnosti uvnitř firmy."

Nově jmenovaný viceprezident Tomáš Ignačák bude zodpovědný především za činnosti a rozvoj obchodních aktivit celé skupiny Škoda Transportation na domácím trhu. Tímto jmenováním současně opouští svou dlouholetou exekutivní funkci generálního ředitele společnosti Pars nova, kterou zastával od roku 1998. "Společnost Pars nova rozhodně neopouštím. I nadále budu odpovědný za činnost této šumperské opravárenské firmy, a to z pozice předsedy představenstva. Zároveň budu zastávat i funkci jednatele společnosti MOVO," říká Tomáš Ignačák, dosavadní generální ředitel Pars nova.

Do pozice generálního ředitele společnosti Pars nova bude jmenován Michal Kurtinec. Ten až doposud zastával funkci generálního ředitele dceřiné společnosti MOVO. Hlavním úkolem nově jmenovaného manažera bude využití synergií v rámci opravárenské divize, zefektivnění vnitřních procesů a další rozvoj společnosti. "Se společností Pars nova úzce spolupracujeme po celou dobu mého působení ve firmě MOVO, od června letošního roku se podílím na řízení firmy z pozice místopředsedy představenstva," shrnuje aktuální situaci Michal Kurtinec, dosavadní generální ředitel společnosti MOVO.

Stručný životopis Tomáše Ignačáka (43):

Tomáš Ignačák pracuje od roku 1993 ve společnosti Pars nova a. s. (původně Pars DMN Šumperk), kde vystřídal řadu pozic. V roce 2000 se stal jejím ředitelem a zároveň předsedou představenstva. Tuto funkci zastává dodnes. Na Vysokém učení technickém v Brně vystudoval elektrotechnickou fakultu. Postgraduální studium s tématem mezinárodní marketing a management absolvoval na Kopernikově univerzitě v Turuni. Vystudoval také The Nottingham Trent University při BBS VUT Brno, kde získal titul Master of Business Administration (MBA).

Stručný životopis Michala Kurtince (33):

Michal Kurtinec vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, tamtéž absolvoval i postgraduální studium. Po ukončení akademické dráhy v říjnu roku 2006 nastoupil do společnosti Škoda Transportation na pozici sourcingového manažera. O dva roky později se ujal řízení technického úseku dceřiné společnosti MOVO a záhy se stal i jejím jednatelem. V dubnu 2011 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti MOVO a v červnu letošního roku se stal zároveň i místopředsedou představenstva společnosti Pars nova.

 

Další informace:

Lubomíra Černá

Škoda Transportation

tel.: 737 281 550

lubomira.cerna@skoda.cz

 

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk