Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Tisková zpráva 01/08

25. února 2008, Pars nova a.s.

Vyřizuje:
Jana Kaněvová
tel. 583 365 348
fax. 583 365 410
kanevova@par­snova.cz

Šumperská společnost Pars nova předala 50. jednotku Regionova společnosti České dráhy. Slavnostní křest „padesátky“ je významným milníkem v modernizacích železničních kolejových vozidel v ČR. Na regionálních tratích České republiky je již provozováno 50 motorových jednotek Regionova.

Na nádraží Praha-Libeň šumperský výrobce Pars nova 25. února 2008 slavnostně předal akciové společnosti České dráhy již 50. motorovou jednotku Regionova. O tento slavnostní okamžik se přišli podělit zástupci výrobce a provozovatele ČD, a.s. a především potom představitelé Ministerstva dopravy ČR, díky jehož programu Podpory pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel pro regionální dopravu mohl provozovatel čerpat státní dotace, a to nejen na nákup modernizovaných jednotek Regionova.

Hosty přivítal a celý projekt zhodnotil generální ředitel Pars nova a.s. ing. Tomáš Ignačák: „Po necelých dvou letech sériových dodávek byl dokončen a dnes bude slavnostně předán celkem již 50. kus jednotky Regionova. Za poměrně krátké období byly jednotky Regionova s velkým úspěchem a oblibou nasazeny do provozu ve všech 14 krajích v České republice. I přesto, že dodávkou 50 Regionov došlo k obnově pouze asi jedné desetiny původních zastaralých motorových vozů řady 810, které z větší části každý den zajišťují regionální železniční dopravu v celé republice, toto poměrně malé procento již viditelně přispělo k zahájení oživování železniční dopravy na našem území. Vedle pozitivního kroku zatraktivnění regionální dopravy projekt současně vytvořil nezanedbatelný pozitivní impuls i tradičnímu domácímu průmyslovému oboru železničního průmyslu a dopravního strojírenství. Celý projekt s jednoznačně kladnými vlivy mohl být uskutečněn jen díky finačnímu programu Podpory pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel, který vytvořilo ministerstvo dopravy. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat jak Českým drahám za jejich důvěru, tak i ministerstvu dopravy za dosavadní podporu železnici a za vytvořený program obnovy kolejových vozidel, bez kterého bychom se dnes nesešli na této slavnostní akci.“

Za České dráhy a.s. pokřtil 50. jednotku nový generální ředitel ing. Petr Žaluda: „Jsem rád, že přebíráme už padesátou Regionovu, a že tyto krásné, částečně nízkopodlažní vlaky brázdí tratě ve všech krajích České republiky. Považuji za nezbytné, aby i na malých regionálních tratích jezdily spoje, jako je právě Regionova, které pomohou cestujícím na vozíku i nevidomým. Přeji tedy této jubilejní padesáté Regionově především hodně spokojených zákazníků Českých drah, které doveze bezpečně do cíle.“

Společnost Pars nova a.s. se sídlem v Šumperku je jednou z nejvýznamnějších firem působících v oblasti modernizací a výroby kolejových vozidel v ČR. V posledních letech se výrazně změnila její struktura tržeb, z původně opravárenského podniku se stala firma zabývající se z 90 % modernizacemi železničních kolejových vozidel a tramvají.

V roce 2001 představila Pars nova na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prototyp modernizovaného motorového vozu řady 812 tzv. Esmeraldu. V roce 2002 následoval řídicí vůz řady 912. Na základě zkušeností z těchto modernizací a na základě požadavků trhu vznikla ucelená motorová částečně nízkopodlažní jednotka řady 814–914, jejíž prototyp byl představen a pokřtěn obchodním názvem „Regionova“ v roce 2005 taktéž na strojírenském veletrhu v Brně. Jednotka zde získala ocenění Zlatá medaile MSV a současně Cenu redakce Technického týdeníku. Úspěšný projekt modernizace již zastaralých vozidel ř. 810 na řadu 814–914 znamenal pro Pars nova zajištění dodávky 100 ks těchto jednotek pro ČD, a.s. na základě výběrového řízení a následně uzavřené smlouvy začátkem roku 2006.

Počátkem téhož roku se rozběhla v areálu Pars nova sériová výroba. Slavnostní předání první sériové modernizové jednotky akciové společnosti České dráhy se usktečnilo 5. května 2006 v areálu výrobce za účasti tehdejšího ministra dopravy a představitelů nejvyššího vedení ČD. Převzetím této jednotky započala kapitola zatím nejrozsáhlejší modernizace vozového parku ČD. Tak rozsáhlý projekt by nebyl možný bez programu Podpory pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel, kterým umožňuje MD ČR čerpat státní dotace na tyto modernizace. V prvním roce sériové výroby, v roce 2006, předaly ČD Regionovu do provozu celkem v 7 krajích České republiky.

Z důvodu potřeby jednotky s vyšší přepravní kapacitou a současně i s vyšším trakčním výkonem vznikl na počátku roku 2007 také prototyp třívozové verze této jednotky, složený ze dvou motorových a jednoho vloženého částečně nízkopodlažního vozu. Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy s ČD, a.s. dodá Pars nova a.s. v průběhu let 2007 – 2010 celkem 26 Regionov „Trio“. Během loňského roku byly tedy na železniční tratě českých krajů současně dodávány obě verze souprav. V Praze a Středočeském kraji jednotky Regionova zaujímají funkci příměstských jednotek a jsou provozovány na městské trati Roztoky u Prahy – Praha Holešovice – Praha Libeň. Třívozové soupravy jsou zatím provozovány pouze v Jihomoravském a Libereckém kraji.

K dnešnímu dni Pars nova a.s. již zmodernizovala pro České dráhy, a.s. celkem 42 dvouvozových a 8 třívozových motorových jednotek Regionova.

Regionova je tvořena motorovým a řídicím vozem, jenž jsou v provozu trvale spojeny přivrácenými čely. Jedná se vlastně o modernizaci původních vozů vyráběných ve Vagonce Studénce v letech 1973 – 1983, a to konkrétně motorového vozu řady 810 a přípojného vozu řady 010 z majetku Českých drah. Tento způsob je efektivním řešením obnovy vozidlového parku ČD za nepoměrně nižší cenu než je nákup srovnatelného nového vozidla. Současně je vytvářen prostor pro doplňování vozidlového parku vozidly novými. Motorová jednotka Regionova nabízí cestující veřejnosti současným podmínkám odpovídající kvalitu. Atraktivní design vozidel a celková úprava interiéru zvyšují kulturu cestování. Ke zvýšení komfortu cestování na regionálních tratích přispívá také možnost přepravy objemných zavazadel, uzpůsobení nízkopodlažní části řídicího vozu pro přepravu cestujících se sníženou pohyblivostí a také zjednodušení přepravy nevidomých cestujících pomocí akustických majáčků a možnosti otevření dveří pomocí slepecké vysílačky VPN. Na druhé straně vylepšuje Regionova také podmínky obsluhujícího personálu nejen ovládáním trakce (elektronický řídící systém, vícečlenné řízení, automatická regulace rychlosti), ale také prostředím, neboť stanoviště strojvůdce je kompletně modernizováno. Z pohledu zákazníka došlo hlavně ke zlepšení ekonomiky provozu a údržby, např. snížení spotřeby pohonných paliv a maziv, snížení nákladů na údržbu, jednomužná manipulace se soupravou a odlehčení provozu ve stanicích. Podstatným způsobem byly zlepšeny trakční vlastnosti a výkon vozidla. Celá tato modernizace a jednotka je orientována na české výrobce a dodavatele komponentů a dílů, což kromě nízkých nákladů zaručuje i jednodušší dostupnost používaných komponentů.

Za rok 2006 přijala Pars nova a.s. v souvislosti s rozšiřujícím se výrobním programem 219 nových zaměstnanců, zejména do dělnických profesí svářeč, zámečník, klempíř – karosář, mechanik opravář kolejových vozidel, lakýrník, obráběč kovů a elektromechanik. V roce 2007 došlo ke stabilizaci nově vytvořených pracovních míst. Pars nova tak přispívá ke snižování vysoké míry nezaměstnanosti v šumperském regionu. Společnost praktikuje moderní personální politiku, spolupracuje se středními i vysokými školami příbuzných oborů při výchově nových odborníků.

Pars nova a.s. je se svými 840 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v šumperském regionu. Společnost získala prestižní ocenění Cena města Šumperka 2007 v kategorii Podnikání.

Tiskové zprávy jsou k dispozici na www.parsnova.cz

Kontaktní osoby pro doplnění údajů:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
generální ředitel společnosti
a člen představenstva
tel. 583 365 501
e-mail: ignacak@par­snova.cz

Ing. Ladislav Fiala
obchodní ředitel
Tel. 583 365 506
e-mail:fiala@par­snova.cz

Jana Kaněvová
PR manažer
Tel. 583 365 348
e-mail: kanevova@par­snova.cz

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk