Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Tisková zpráva 11/07

21. 8. 2007, Pars nova a.s.

Vyřizuje:
Jana Kaněvová
tel. 583 365 348
fax. 583 365 410
kanevova@parsnova.cz

Šumperská společnost Pars nova uzavřela rok 2006 ziskem. Po záporném hospodářském výsledku z roku 2005 je společnost opět v kladných číslech a připravuje další rozšíření výrobního programu a směřuje k přeměně z opravárenské firmy na výrobní společnost.

Pars nova a.s uzavřela ukončeným finančním auditem hospodářské výsledky roku 2006. V roce 2006 utržila Pars nova a.s. celkem 995 mil. Kč a vytvořila tak zisk po zdanění ve výši 28,7 mil. Kč. Oproti roku 2005, kdy společnost skončila ve ztrátě 54 mil. Kč při celkových tržbách ve výši 678 mil. Kč, tak došlo k výraznému růstu a ekonomické stabilizaci společnosti. Současně byly nastaveny a započaty další procesy vedoucí k rozvoji firmy. Pars nova a.s. intenzivně investuje do rozvoje svých produktů a zkvalitnění a modernizací své šumperské výrobní základny.

Z hlediska struktury tržeb tvořily v roce 2006 přibližně 50% obratu modernizace vozidel především pro tradičního zákazníka ČD, a.s., 20% modernizace tramvají pro tuzemské i zahraniční dopravní podniky měst, 30% potom tradiční opravy kolejových vozidel a ostatní zakázky.

Rozhodující vliv na ztrátu v roce 2005 měly vysoké náklady související s investicemi do příprav a následných realizací největších projektů Pars nova – motorové jednotky Regionova, řídicího vozu ř. 954 a tramvaje K3. Takto dříve vynaložené úsilí a vynaložené prostředky, které měly rozhodující vliv na záporné hospodářské výsledky v roce 2005, byly již v roce 2006 částečně zúročeny. Největším výrobním projektem Pars nova a.s. v roce 2006 byly  dodávky motorových jednotek Regionova, jichž bylo předáno k 31. 12. 2006 prvních 20 souprav. Kontrakt na celkových 100 ks modernizovaných jednotek je nejvýznamnější zakázkou v historii společnosti.

Dalším loňským zcela novým a pro budoucnost velmi perspektivním projektem jsou dodávky řídicích vozů ř. 954, kterých bylo zákazníkovi v roce 2006 předáno již celkem 6 ks.

Významný zakázkový podíl v Pars nova a.s. tvoří dodávky a modernizace tramvají, a to v loňském roce především v dodávkách tramvají K3 a KT8 pro řadu domácích a zahraničních zákazníků, například dopravní podniky měst Brna, Plzně Prahy, Bratislavy, Sarajeva a další.

Rozvojovou tendenci a ekonomickou stabilitu firmy potvrzují i aktuální hospodářské výsledky za měsíce leden až červenec roku 2007, kdy tržby za těchto prvních 7 měsíců činí celkových 732 mil. Kč a byl dosažen předběžný kladný provozní hospodářský výsledek ve výši 48 mil. Kč. Pars nova a.s. očekává celkové letošní tržby ve výši 1,2 miliardy Kč.

Za rok 2006 přijala Pars nova a.s. v souvislosti s rozšiřujícím se výrobním programem 219 nových zaměstnanců, a to zejména do dělnických profesí svářeč, zámečník, klempíř – karosář, mechanik opravář kolejových vozidel, lakýrník, obráběč kovů a elektromechanik. V roce 2007 se předpokládá přijetí přibližně 50 dalších zaměstnanců dělnických profesí, 5 konstruktérů a technologů. V regionu s vysokou nezaměstnaností tak firma napomáhá k jejímu snižování. Pars nova a.s. praktikuje moderní personální politiku, spolupracuje se středními i vysokými školami příbuzných oborů při výchově nových odborníků.

Společnost Pars nova a.s. je se svými 840 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v šumperském regionu. Společnost získala prestižní ocenění Cena města Šumperka 2007 v kategorii Podnikání.


Kontaktní osoby pro doplnění údajů:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Generální ředitel společnosti
a člen představenstva
tel. 583 365 501
e-mail: ignacak@parsnova.cz

Ing. Ladislav Fiala
Obchodní ředitel
Tel. 583 365 506
e-mail: fiala@parsnova.cz

Jana Kaněvová
PR manažer
Tel. 583 365 348
e-mail: kanevova@parsnova.cz

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk