Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Tisková zpráva 12/07

17. 10. 2007, Pars nova a.s.

Vyřizuje:
Jana Kaněvová
tel. 583 365 348
fax. 583 365 410
kanevova@parsnova.cz

Pars nova a.s. získala certifikaci ekologicky orientovaného systému řízení společnosti

V červnu 2007 bylo ukončeno dlouhodobé úsilí a období pečlivých příprav, které bylo završeno následnou náročnou certifikací a udělením certifikátu TÜV SÜD společnosti Pars nova a.s. Tento certifikát je důležitým krokem společnosti k ochraně životního prostředí. V Pars nova a.s. byl certifikován ekologicky orientovaný systém řízení společnosti, systém environmentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 14001:2005. Osvědčení o jeho zavedení a používání pod číslem EMS 0408-1 vydal certifikační orgán TÜV SÜD Czech. Firma Pars nova a.s. tak zveřejnila svůj záměr řídit a provádět veškeré činnosti ve svém areálu v souladu s ochranou životního prostředí a zájem neustále stav zlepšovat.

Certifikát je vyústěním úsilí firmy, která se v posledních deseti letech zaměřila na zajištění a budování systému ochrany životního prostředí, jež zajistí prevenci před případnými dopady jejich činností na ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy a lidi a stane se součástí způsobu řízení celé společnosti. Přípravu na certifikaci zahájila v závěru roku 2005 a po úvodním přezkoumání areálu stanovila, vzhledem k rozmanitosti pracovních činností, velkému množství zaměstnanců a rozložitosti areálu, termín pro certifikaci na červen 2007, který byl akceptován. K tomuto datu lze zkonstatovat, že všechny prvky ISO normy o environmentálním managementu byly úspěšně zavedeny.

Hlavními zásadami řízení společnosti Pars nova a.s., firmy působící v oblasti modernizací, výroby a oprav kolejových vozidel, jsou:

 • Koordinovat řízení Pars nova a.s. s ohledem na ochranu přírody, na ochranu vod,  ovzduší, správné hospodaření s odpady, s chemickými látkami a přípravky, obaly a v souvislosti s tím vytvářet zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance.
 • Vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování vztahu Pars nova a.s. k životnímu prostředí tím, že dle ekonomických možností, s ohledem na výrobní a obchodní cíle, zaměstnance a region:
  • co nejvíce omezí  znečišťování životního prostředí,
  • podpoří využívání nových technologií ohleduplných k životnímu prostředí,
  • podpoří spolupráci se všemi obchodními partnery ve smyslu zásad politiky ochrany   životního prostředí.
 • Plnit požadavky platných právních předpisů a jiných závazných požadavků k ochraně životního prostředí;  aktivně při tom spolupracovat se správními orgány a obchodními partnery.
 • Minimalizovat dopad případných havárií a živelných pohrom.
 • Informovat, vzdělávat, vytvářet podmínky při práci a motivovat zaměstnance Pars nova a.s. v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Poskytnout všem zájemcům a obchodním partnerům informace o politice Pars nova a.s. k ochraně životního prostředí, informovat je o její realizaci a případných změnách.
 • Kontrolovat uplatňování výše uvedených zásad politiky přezkoumáváním a vyhodnocováním konkrétních cílů stanovených a aktuálně doplňovaných pro ochranu životního prostředí.


Společnost Pars nova a.s. je se svými 850 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v šumperském regionu. Společnost získala řadu prestižních ocenění: Cena města Šumperka 2007 v kategorii Podnikání, Výroční cena ACRI za řídicí vůz řady 954, Zlatou medaili MSV Brno  a Cenu Technického týdeníku v roce 2005 za motorovou jednotku Regionova.

Kontaktní osoby pro doplnění údajů:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Generální ředitel společnosti
a člen představenstva
tel. 583 365 501
e-mail: ignacak@parsnova.cz

Ing. Ladislav Fiala
Obchodní ředitel
Tel. 583 365 506
e-mail: fiala@parsnova.cz

Jana Kaněvová
PR manažer
Tel. 583 365 348
e-mail: kanevova@parsnova.cz

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk