Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Tisková zpráva 13/07

Logo parsLogo ConnexLogo Železnice desnáLogo DesnáLogo Údolí desné

3. prosince 2007, Pars nova a.s.

Vyřizuje: Jana Kaněvová
tel. 583 365 348
fax. 583 365 410
kanevova (at) par­snova.cz

Nová regionální motorová částečně nízkopodlažní jednotka řady 814–914 pro Svazek obcí údolí Desné.

Slavnostní křest a oficiální představení motorové částečně nízkopodlažní jednotky řady 814–914 patřící Svazku obcí údolí Desné se uskutečnilo v pondělí 3. prosince 2007 za přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy ČR, Olomouckého kraje, za přítomnosti zástupců Svazku obcí údolí Desné, akciové společnosti Connex Morava a Pars nova.

V pondělí 3. prosince 2007 byla v železniční stanici Petrov nad Desnou oficiálně představena veřejnosti a médiím nová motorová jednotka řady 814–914, která byla modernizována pro Svazek obcí údolí Desné.

Součástí jejího oficiálního představení a uvedení do provozu byl i křest motorové jednotky názvem „Desná“. Slavnostního křtu jednotky se zúčastnili za MD ČR ministerský rada Ing. Jan Havelka, zástupci Olomoucký kraje, dále předseda Svazku obcí údolí Desné Ing. Vladimír Mikulec, generální ředitel Connex Morava a.s. Miloš Hnilica, ředitel pro železniční dopravu Connex Morava a.s. Ing. Štefan Bernáth, generální ředitel Pars nova a.s. Ing. Tomáš Ignačák.

Motorová jednotka Desná bude provozována na trati Šumperk – Kouty nad Desnou – Šumperk. Motorová jednotka Desná představuje novou kvalitativně vyšší úroveň osobní dopravy v regionu, vyšší bezpečnost provozu, úsporu údržbových nákladů a úsporu pohonných hmot. Usnadní cestování především občanům se sníženou pohyblivostí, cestujícím s kočárky a jízdními koly díky nízkopodlažní části řídicího vozu. Motorová jednotka Desná výrazně zvýší komfort cestování na této lokální trati.

*Na slavnostním křtu a předání motorové jednotky Desná uvedl generální ředitel Pars nova a.s. Tomáš Ignačák: „Jsem velmi rád, že motorová jednotka Desná, kterou jsme vyrobili, bude provozována právě v regionu, kde sídlí i Pars nova. Jednotka tak bude prezentovat práci našich zaměstnanců přímo v oblasti, ve které mnozí z nich žijí a bude provozována na trati, kterou řada našich pracovníků denně dojíždí do zaměstnání.
Díky našemu předchozímu úsilí a novým projektům v oblasti tramvají, řídicích vozů a dále především motorových jednotek řady 814–914 šumperská Pars nova a.s. výrazně stabilizovala svůj výrobní program a dochází k dalšímu rozvoji naší společnosti. Tyto úspěchy jsou základem stabilizace a tvorby nových pracovních příležitostí. Jednotka je z naprosté většiny dílem českých rukou, finálně se dokončuje u nás v Šumperku, ale na dodávkách komponentů, dílů a technologií se podílí dlouhá řada firem prakticky ze všech krajů České republiky. Rád bych zde poděkoval za podporu realizace tohoto projektu ze strany Svazku obcí a dále především ze strany Ministerstva dopravy ČR, které díky vytvořenému Programu podpory pořízení a obnovy kolejových vozidel napomohlo ke spolufinancování nákupu této dnes slavnostně předávané jednotky, a tím i k zahájení obnovy a modernizace regionální železniční dopravy v ČR. Vedle ČD, které již provozují celkem 39 ks jednotek 814–914, se Svazek obcí společně s akciovou společností Connex Morava stávají dalším provozovatelem těchto úspěšných jednotek. Svazku obcí údolí Desné i firmě Connex Morava bych chtěl popřát mnoho spokojených cestujících a určitě i další motorové jednotky této řady, které pomohou zvýšit kvalitu a komfort cestování nejen do zaměstnání, ale napomohou k dalšímu zatraktivnění a rozvoji turistiky a rekreace v údolí Desné.“*

Předseda Svazku obcí údolí Desné Vladimír Mikulec při slavnostním představení jednotky informoval přítomné: „V letošním roce získal Svazek obcí údolí Desné dotaci z Ministerstva dopravy ČR na „Modernizaci a rekonstrukci železničních kolejových vozidel řady 810 a 010“ ve výši 8.216.000,– Kč. Tato částka částečně pokryje náklady spojené s modernizací nové motorové jednotky řady 814–914. Zbývající část, téměř 13 mil. Kč, bude Svazek hradit z vlastních zdrojů rozpočtu. V programovacím období 2007–2012 plánujeme modernizaci vozového parku (dvou železničních motorových jednotek řady 810 a 010) z dotačního programu Regionálního operačního programu.“

Technický popis motorové jednotky řady 814–914, Desná

Skříně vozů

Na vozidlech jsou dosazena laminátová čela s pevnostní konstrukcí zvyšující pasivní bezpečnost stanoviště strojvedoucího. Přivrácená plochá čela obou vozidel jsou opatřena dveřmi a přechodovým můstkem krytým dvojitým měchem. Na vnitřní straně těchto čel jsou na motorovém voze umístěny skříně pro umístění elektrického rozvaděče a vzduchové výzbroje, na voze řídicím pak odkládací prostory pro personál. V motorovém voze jsou dosazeny předsuvné elektropneumatické dveře se sklopnou stupačkou a ochranami proti přivření. V řídicím voze je 50 % podlahové části vozu řešeno jako nízkopodlažní s nástupem dvoukřídlými předsuvnými dveřmi ovládanými tlačítky. Skříně obou vozů jsou osazeny pevnými a polospouštěcími okny s dvojitým zasklením determálními skly.

Prostory pro cestující

V motorovém voze je celý prostor mezi prosklenými příčkami využit pro přepravu cestujících. Od nástupních prostor je oddělen křídlovými prosklenými dveřmi. Je vybaven čalouněnými sedadly s hlavovými a loketními opěrkami. Nad sedadly jsou umístěny příčné zavazadlové police s plastovou výplní, pod okny stolky a odpadkové koše. Nad příčkami jsou umístěny panely informačního systému, středem stropu probíhá osvětlovací kanál. V řídicím voze jsou dva oddíly pro cestující, oddělené od nástupního prostoru prosklenými dveřmi. Zadní prostor je vybaven obdobně jako motorový vůz, v předním prostoru pro cestující jsou trojsedadla v uspořádání za sebou, nad retenční nádrží u stěny WC pak čtyřsedadlo. Na levé straně tohoto oddílu je jedno plnohodnotné sedadlo a jedno sedadlo sklopné, nad sedadly jsou podélné zavazadlové police. V nízkopodlažní části je umístěna buňka WC, uzpůsobena i pro použití osobami se sníženou pohyblivostí. Je tvořena sendvičovými stěnami, posuvné dveře s elektrickým pohonem jsou ovládány tlačítky. Je vybavena uzavřeným systémem EVAC. Součástí vybavení je fotobuňkou ovládané vypouštění vody do umyvadla s ohřevem, přebalovací deska, madla a tlačítka nouzového volání pro použití WC i vozíčkáři. V nízkopodlažní části jsou umístěny čtyři dvojice sklopných sedadel, u bočních stěn opatřeny zádržnými systémy pro zajištění vozíků, kočárků příp. jízdních kol.

Stanoviště strojvedoucího

Stanoviště strojvedoucího je odděleno od nástupního prostoru (motorový vůz) příp. prostoru pro cestující (řídicí vůz) lomenou příčkou s prosklenými dveřmi. Je složeno z laminátových dílů obložení a stolků, v obložení na levé straně je vytvořeno nouzové sedadlo, na pravé straně pak prostor pro dosazení elektrického vařiče a chladničky. Do písmene U tvarovaný pult obsahuje displeje řídicího a informačního systému, zobrazovací jednotku elektronického rychloměru, ovládací panel radiostanice, kontrolér trakce a přídavné brzdy, tlačítkovou volbu automatické regulace rychlosti a další ovládací a signalizační prvky. Nad čelním sklem je protisluneční roleta s motorickým pohonem. Elektrický stěrač je vybaven cyklovačem. Stanoviště je vybaveno odpruženou sedačkou s hlavovou a loketními opěrkami.

Trakce

Hnací soustrojí tvoří šestiválcový ležatý přeplňovaný motor Tedom (Liaz) 242 RH TA 25 o výkonu 242 kW ve spojení se čtyřstupňovou hydromechanickou převodovkou Voith Diwa. Regulátor vstřikovacího čerpadla motoru ovládá akční člen. Motor i převodovka jsou tak ovládány řídicím systémem vozu. Výfukové potrubí motoru je vedeno pod vozem do skříně vzduch. výzbroje v zadní části vozu. Výfuk je vyveden na střechu u plochého čela motorového vozu. Ve skříni vzduchové výzbroje je umístěna i vyrovnávací nádrž chlazení. V chladiči AKG s hydrostatickým pohonem ventilátoru je chlazen okruh motoru a převodovky, je chlazen plnící vzduch motoru a olej hydrostatiky. Na odpruženém rámu jsou umístěny pomocné pohony (kompresor, generátory dobíjení baterie a kompresor klimatizace), poháněné od motoru kloubovým hřídelem se spojkou. Jsou dosazeny zesílené nápravy, pro které je upravena i původní nápravová převodovka NKR16, umožňující využití retardéru hydromechanické převodovky.

Vytápění, větrání

Topení v obou vozech soupravy je teplovodní s rozvody radiátorů podél stěn, opatřenými nerezovými kryty. Každý vůz má vlastní teplovodní naftový agregát s možností temperování a předehřevu vozu. V motorovém voze je využíváno odpadní teplo motoru prostřednictvím chladící soustavy. V nízkopodlažní části řídicího vozu jsou navíc umístěna dvě teplovodní topení vhánějící do prostoru dle potřeby teplý vzduch při nástupu a výstupu cestujících. Stanoviště strojvedoucího jsou klimatizována, výměník na stanovišti slouží zároveň k ofukování čelního skla.

Vzduchová výzbroj, brzda

Jednotka je vybavena samočinnou brzdou DAKO s elektricky řízeným brzdičem DAKO BSE, ovládaným ze stanoviště strojvedoucího pákou jízdního kontroléru. Přídavná brzda je rovněž ovládána pákovým kontrolérem. Oba vozy jsou vybaveny záchrannou brzdou DAKO PZ4, vypouštěcí ventil je umístěn na řídicím voze. Pro zjednodušení údržby je většina komponentů vzduchové výzbroje a brzdy panelizována, soustředěná do skříně vzduchové výzbroje na motorovém voze.

Elektrická výzbroj

Souprava má společnou baterii, umístěnou na motorovém voze, rozdělenou na provozní a startovací, obě dobíjené alternátory. Pro dobíjení baterie z vnější sítě 230V slouží statický měnič. Vnější osvětlení je na každém čele tvořeno trojicí halogenových reflektorů a dvojicí červených LED pozičních světel, vnitřní je zářivkové umístěné ve středových tunelech. Jednotka je vybavena elektronickým rychloměrem, zařízením KBS-E, radiostanicí Radom FXM 20 s GSM bránou a řídícím systémem INTELO. Všechny komponenty (mimo radiostanice) jsou umístěny na motorovém voze ve skříni elektrického rozvaděče, ovládací panel topení a osvětlení pro obě vozidla je přístupný obsluze jednotky. Řídící systém umožňuje ovládání až tří spojených souprav z jednoho stanoviště. Souprava je vybavena audiovizuálním informačním systémem Apex s vnějšími a vnitřními informačními tabulemi.

Základní technické údaje motorové jednotky Desná

Délka soupravy přes nárazníky: 28,44 m
Výška nízkopodlažní části na T.K.: 0,57 m
Rozvor náprav: 8,0 m
Uspořádání náprav: 1´A´+ 1´1´
Jmenovitá hmotnost soupravy: 39,0 t
Hmotnost plně obsazené soupravy: 52 t
Nejvyšší provozní rychlost: 80 km/h
Počet míst k sezení: 84
Počet míst ke stání: 105
Výkon motoru: 242 kW
Palubní napětí: 24V

O společnosti Pars nova a.s.

Největším projektem společnosti Pars nova a.s. je dodávka motorových jednotek Regionova pro ČD, a.s. Motorová částečně nízkopodlažní jednotka ř. 814 – 914 s obchodním názvem „Regionova“ vznikla modernizací vozů řady 810 a přípojných vozů ř. 010.

Prototyp motorové jednotky řady 814–914 byl představen na podzim roku 2005 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a získal dvě ocenění – prestižní Zlatou medaili MSV Brno a Cenu Technického týdeníku. Jednotka byla nominována Design centrem České republiky do soutěže Vynikající výrobek roku 2007.

Po podepsání smlouvy s akciovou společností České dráhy v dubnu 2006 se naplno rozběhla sériová modernizace vozů řady 810 a 010 na částečně nízkopodlažní dvouvozové soupravy sestávající se z motorového a řídicího vozu. Touto soupravou zúročuje Pars několikaleté úsilí v oblasti modernizací vozidel regionální dopravy zahájené v roce 2001 motorovým vozem ř. 812, tzv. „Esmeraldou“.

Jedná se o komplexní modernizaci a rekonstrukci motorových vozů ř. 810 a přípojných vozů ř. 010 na dvouvozovou soupravu spojenou průchozími plochými čely. Představuje modifikaci již úspěšně provozované modernizace motorového vozu ř. 812 a částečně nízkopodlažního vozu ř. 912. Z původních vozů jsou převzaty skříně a podvozky. Na motorovém voze je prodloužen rám a dosazeno laminátové čelo, je zrušeno původní WC a celý prostor oddílu mezi prosklenými příčkami je využit pro sedící cestující. V zadní části vozu jsou vytvořeny skříně pneumatické výzbroje a elektrického rozvaděče oddělené od oddílu pro cestující nástupním prostorem. Na řídicím voze jsou shodné úpravy čela se stanovištěm jako u motorového vozu. Rám vozu je mezi příčníky za podvozky snížen, je tak vytvořena nízkopodlažní část, do které je vložena buňka WC s uzavřeným systémem EVAC. Nízkopodlažní část je opatřena dvoukřídlými předsuvnými dveřmi. Takto vzniklý nástupní prostor slouží k přepravě rozměrnějších příručních zavazadel (jízdní kola, kočárky) a umožňuje i přepravu imobilních spoluobčanů, pro které je upraveno i WC. Přechod mezi vozy je kryt dvojitým přechodovým měchem. Oddíly pro cestující jsou vybaveny pohodlnými čalouněnými sedadly, v nízkopodlažní části jsou sedadla sklopná. Většina oken je polospouštěcích s dvojitými determálními skly. Klimatizované stanoviště strojvedoucího je vybaveno odpruženou sedačkou, ovládací a zobrazovací prvky jsou umístěny v tvarovaném laminátovém pultu. Vozy soupravy jsou vybaveny audiovizuálním informačním systémem. K usnadnění nástupu a výstupu nevidomých cestujících slouží akustické majáčky a možnost otevření dveří pomocí slepecké vysílačky.

K dnešnímu dni předala Pars nova a.s. do provozu Českým drahám, a.s. celkem 39 dvouvozových a 7 třívozových souprav.

Kontrakt na dodávku 100 kusů jednotek do konce roku 2008 je nejvýznamnější zakázkou v historii společnosti.

V současné době se v Pars nova a.s. realizují i další modernizační projekty jak v oblasti železničních vozidel, tak v oblasti městské hromadné dopravy. Taktéž pro ČD, a.s. společnost modernizuje nevyužívané poštovní vozy na řídicí vozy ř. 954. Do konce roku 2008 předá Pars nova a.s. na základě uzavřené smlouvy Českým drahám celkem 19 kusů těchto vozidel. V rámci obnovy tramvajových vozidel městské dopravy se Pars nova a.s. významně podílí na obnově tramvají pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, Dopravní podnik města Brna, pro Plzeňské městské dopravní podniky, dále v současné době realizuje dodávky i pro zahraniční zákazníky, a to pro Dopravný podnik Bratislava, KJKP GRAS Sarajevo, dopravní podniky měst Krivoj Rogu, Kyjeva a Moskvy. Společnost Pars nova a.s. je se svými 840 zaměstnanci jedním z největších zaměstnavatelů v šumperském regionu. Společnost získala prestižní ocenění Cena města Šumperka 2007 v kategorii Podnikání.

O Svazku obcí údolí Desné

Svazek obcí údolí Desné (SOÚD) byl založen zakladatelskou listinou dne 16.10.1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.

Je tvořen osmi obcemi – Hraběšice, Loučná nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Velké Losiny, Vikýřovice, Vernířovice. Povodeň značně ochromila železniční přepravu, z tohoto důvodu bylo Ministerstvem dopravy ČR rozhodnuto zrušit celou trať. S tím nesouhlasily okolní obce a z iniciativy starosty Obce Rapotín, založily sdružení Svazek obcí údolí Desné. Svazku se tak podařilo získat trať do svého majetku s názvem „Železnice Desná“ (ŽD). O rekonstrukci a provoz tratě se zasloužila Stavební obnova železnic (firma vybraná na základě výběrového řízení). Dne 30.4.1998 byl zprovozněn úsek Šumperk-Sobotín. Od 1.12.1998 dále pak úsek Petrov nad Desnou – Velké Losiny. Na úsek do Koutů nad Desnou byla zavedena náhradní autobusová doprava. Celá trať byla zprovozněna od následujícího jízdního řádu 30.5.1999. Od roku 2002 se provozovatelem drážní dopravy stala společnost Connex Morava a.s., údržbu tratě spravuje firma SART-stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk.

Svazek obcí údolí Desné má vypracovanou vlastní strategii rozvoje, v jejímž rámci jsou stanoveny priority, jimiž je zejména zabezpečení dopravní obslužnosti v údolí Desné, zkvalitnění sociálních podmínek v regionu, plnění úkolů v oblasti školství, rozvoj cestovního ruchu a získávání prostředků pro realizaci veřejných potřeb mikroregionu.

Představitelé obcí se pravidelně setkávají na zasedáních předsednictva a valné hromady, kde řeší problematiku spojenou s chodem železnice a mikroregionu a věnují se financování projektů z dotačních titulů. Významné jsou finanční prostředky získané ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou využívány většinou na údržbu a opravu trati a realizaci investičních akcí souvisejících s železnicí. Svazek investuje nemalé prostředky na budování nových železničních zastávek pro cestující, kterých má v současné době 14 z toho 4 železniční stanice. V příštím roce plánuje realizaci další zastávky Velké Losiny-zámek. Svazek se soustavně snaží zvyšovat bezpečnost železničního i silničního provozu. Například k dnešnímu dni jsou všechny přejezdy, kde Železnice Desná kříží silnice I. třídy ( což je v 6-ti případech), vybaveny moderním zabezpečovacím zařízením se závorami.

Svazek také obdržel dotace z POV Olomouckého kraje na výstavbu a úpravu parčíku v Rapotíně u skláren a u železniční stanice Velké Losiny. Z Olomouckého kraje v roce 2004 získal neinvestiční dotaci na opravu železničních kolejových vozidel. Dále v roce 2006 obdržel z programu Phare II (2003 ) finanční prostředky ve výši 124 614,– EUR na „Rekonstrukci výpravní budovy v Koutech nad Desnou“, čímž se také zlepšila úroveň cestovního ruchu vybudováním pasivního informačního centra v Koutech nad Desnou.

Na tuto akci v roce 2007 úspěšně navázal další projekt v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného při SROP s názvem „Marketingová podpora CR-Přijeďte k nám na Desnou“, jehož cílem bylo zlepšení informovanosti o poskytování služeb a turistických atraktivit v cestovním ruchu. Výstupem projektu byly informační brožury, letáky, CD, informační cedule, vypracování marketingové strategie, vytvoření webových stránek s názvem www: udoli-desne.cz a zřízení 1 pracovního místa pro pracovnici informačního centra, které je přímo v sídle SOÚD. Na úhradu způsobilých výdajů byl na účet Svazku zaslán finanční příspěvek ve výši 1.084.459,– Kč. V letošním roce také SOÚD získal dotaci z Ministerstva dopravy na „Modernizaci a rekonstrukci železničních kolejových vozidel řady 810 a 010“ ve výši 8.216.000,– Kč. Tato částka částečně pokryje náklady spojené s modernizací nové motorové jednotky řady 814–914“. Zbývající část, téměř 13 mil. Kč, bude Svazek hradit z vlastních zdrojů rozpočtu.

V programovacím období 2007–2012 plánuje modernizaci vozového parku (dvou železničních motorových jednotek řady 810 a 010 ) z dotačního programu Regionálního operačního programu ( ROP).

V neposlední řadě se SOÚD zaměřuje na zvýšení aktivit v cestovním ruchu. Úspěšně se podařilo zařadit údolí Desné do Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), což má velký význam pro získávání finančních prostředků z EU. Na základě IPRÚ se budou realizovat projekty integrované soukromými i neziskovými subjekty. V plánu je vybudování lyžařského areálu v Koutech nad Desnou, vybudování nových tratí pro běžecké lyžování, pořízení sněhových roleb, zvýšení úrovně služeb a kapacity ubytovacích zařízení, vybudování minigolfového hřiště a bowlingové dráhy, včetně zřízení turistického informačního centra s kongresovým sálem. V roce 2008 bude požádána žádost o vypracování studie na „Prodloužení železniční tratě ŽD“ v úseku železniční stanice Kouty nad Desnou směrem k Dlouhým Stráním. Prodloužení tratě usnadní přiblížení turistů k nově vybudovanému lyžařskému areálu a do podhůří Jeseníků.

Od 1.1.2008 zřizuje SOÚD nový školský subjekt sloučením všech školních i předškolních zařízení a jídelen v katastru obcí Rapotín, Sobotín, Vernířovice, Rejchartice, za účelem zvýšení kvality výuky. Současně tím řeší náhlý problém úbytku žáků, neefektivní využívání budov a vyšší úroveň pedagogické práce. Je to nová forma provozovatele základních škol a školských zařízení. Svazek je teprve druhý v naší republice, který tento systém uvádí do provozu. Tento projekt bude zařazen jako pilotní projekt Olomouckého kraje a na základě tohoto systému bude připravovat měkké i tvrdé projekty na čerpání finančních prostředků z EU i jiných fondů. Součástí bude i nákup školského autobusu a další progresivní činnosti.

Mikroregion údolí Desné je atraktivní svou přírodou, kulturně-historickými podmínkami i svou dopravní dostupností. Jednotlivé obce mikroregionu nabízejí zajímavé turistické cíle, dobře značené cyklotrasy a v zimě udržované běžecké stopy, řadu možností sjezdového lyžování i turistických tras. Za shlédnutí stojí Ruční papírna ve Velkých Losinách z roku 1596, kde se stále vyrábí ruční papír, který je vyvážen také do zahraničí, zámek ve Velkých Losinách, proslulý čarodějnickými procesy, v Sobotíně Mauzoleum rodiny Kleinů, v Rapotíně sklárna s originální ruční výrobou skla. Podél Divoké Desné se dostaneme k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně, jejíž horní nádrž je ve výšce 1348 m. Téměř v každé obci najdeme kapličky, kostely, kříže a jiné zajímavosti. Rozloha mikroregionu činí 25 890,7 ha, tj. 19% rozlohy okresu Šumperk.

Svazek obcí údolí Desné má své sídlo na Obecním úřadě v Rapotíně,
kontakt na tel. č. 583 242 642, e-mail:svazek (at) ra­potin.cz, www.udoli-desne.cz

Tiskové zprávy jsou k dispozici na www.parsnova.cz

Kontaktní osoby pro doplnění údajů:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Generální ředitel společnosti
a člen představenstva
tel. 583 365 501
e-mail: ignacak@par­snova.cz

Ing. Ladislav Fiala
Obchodní ředitel
Tel. 583 365 506
e-mail:fiala@par­snova.cz

Jana Kaněvová
PR manažer
Tel. 583 365 348
e-mail: kanevova@par­snova.cz

Pars nova a.s., Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk