Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Tiskové oznámení 13/07

19. 10. 2007, Pars nova a.s.

Vyřizuje:
Jana Kaněvová
tel. 583 365 348
fax. 583 365 410
kanevova@parsnova.cz

Setkání výchovných poradců ZŠ, zástupců středních odborných škol, středních odborných učilišť a zástupců regionálních firem se uskuteční v úterý 23. října 2007 v podnikovém školicím středisku Pars nova a.s.

Pars nova a.s. ve spolupráci s firmami Pramet Tools a Urdiamant pořádá setkání výchovných poradců základních škol, zástupců středních odborných škol, středních odborných učilišť a zástupců regionálních firem. Setkání se zúčastní také zástupce Úřadu práce Šumperk.

Setkání se uskuteční v úterý 23. října 2007 v podnikovém školicím středisku Pars nova a.s.

Hlavním cílem setkání je seznámení s potřebami jednotlivých firem v oblasti kvalifikace pracovních sil. Součástí programu jsou prezentace jednotlivých škol, kde budou uvedeny informace o oborech potřebných pro firmy.

Pars nova a.s. aktivně spolupracuje s řadou odborných škol, především s  železničním učilištěm, průmyslovou školou a Centrem bakalářských studií v Šumperku. Významně se rozvíjí spolupráce s Vysokou školou báňskou v Ostravě v rámci projektů nových kolejových vozidel.

V současné době Pars nova a.s. zaměstnává 850 zaměstnanců, je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu.

V roce 2006 přijala společnost v souvislosti s rozšiřujícím se výrobním programem 219 zaměstnanců. Přijati byli zaměstnanci zejména v dělnických profesích a to zámečník, klempíř – karosář, mechanik opravář kolejových vozidel, lakýrník, obráběč kovů, elektromechanik. V technicko-hospodářských funkcích se jednalo především o technology a konstruktéry.

Z dlouhodobějšího hlediska si Pars nova a.s. uvědomuje nedostatek výše uvedených profesí na trhu práce. Proto úzce spolupracuje se středními i vysokými školami příbuzných oborů předmětu podnikání Pars nova a.s. V letošním roce připravila společnost širokou nabídku spolupráce pro studenty vysokých škol a aktivně se podílí na náboru studentů do učňovských oborů, převážně tzv. černých řemesel. Pars nova a.s. si je vědoma důležitosti lidských zdrojů, a proto vyvíjí různé aktivity směřující k jejich rozvoji a stabilizaci. Pro stabilizaci zaměstnanců rozšiřuje každoročně systém zaměstnaneckých výhod. V jeho rámci mohou zaměstnanci formou nepeněžního plnění čerpat příspěvek zaměstnavatele na rekreaci, kulturu, sport, vitamíny, odbornou rehabilitaci apod.

Příkladem rozvoje a zvyšování adaptability může být projekt, který společnost realizuje od ledna letošního roku a potrvá do poloviny roku 2008, za podpory Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Projektu s názvem „Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability“ se zúčastní více než polovina zaměstnanců jak z dělnických, tak i technicko-hospodářských pozic. Část školení bude probíhat také formou e-learningu.

Společnost Pars nova a.s. staví na znalostech a dovednostech svých zaměstnanců a aktivně vyhledává příležitosti pro jejich získání a rozvoj.

Kontaktní osoby pro doplnění údajů:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA
Generální ředitel společnosti
a člen představenstva
tel. 583 365 501
e-mail: ignacak@parsnova.cz

Ing. Ladislav Fiala
Obchodní ředitel
Tel. 583 365 506

Jana Kaněvová
PR manažer
Tel. 583 365 348
e-mail: kanevova@parsnova.cz
e-mail: fiala@parsnova.cz

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk