Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

V únoru proběhla periodická oprava jubilejního, v pořadí již 150. osobního vozu

Celkem 150 tzv. "pévéýček" a "péháček" periodických oprav osobních vozů se pracovníkům Parsky podařilo zvládnout v období od ledna 2013 do února letošního roku.

Co znamená zkratka PVY a PH? Všechna kolejová vozidla musí, podle předpisů a pokynů jejich výrobců, procházet pravidelnými opravami v rozsahu hlavní nebo vyvazovací opravy, které provádějí specializovaní odborníci. Jen tak je možné udržet vozidla dlouhodobě v provozu při zajištění bezpečnosti a efektivnosti přepravy. „Znamená to, že vozidlo, jednotka nebo lokomotiva projdou důkladnou kontrolou, která je stanovena rozsahem opravy. Vyzkoušeny a přeměřeny jsou všechny komponenty a zařízení. Nevyhovující díly se opraví nebo vymění za nové. U obou rozsahů se vždy provádí celková oprava podvozků," popisuje průběh opravy obchodní manažer Erik Martinčík.

Pracovníci Parsu mají bohaté zkušenosti s periodickými opravami jak elektrických jednotek a lokomotiv, tak i jednotek motorových a především potom motorových vozů. Je to téměř 50 let, co v Šumperku probíhají pravidelné hlavní a vyvazovací opravy železničních vozidel. První z nich byly přistaveny, do tehdy ještě bývalých ČSD Dílen pro opravu kolejových motorových vozidel, již v roce 1968.

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk