Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Zlepšili jsme pracovní prostředí lakovny a snížili ekologické dopady

Měsíc ostrého provozu za sebou mají modernizované lakovací boxy v Pars nova. Další investice ve výši téměř 22 milionů korun přinesla zlepšení hygienických podmínek pro práci a snížení množství vypouštění emisí do ovzduší.

Hned tři pozitivní aspekty přinesla letošní investice do modernizace lakovny. První, z pohledu zaměstnanců ten nejdůležitější, je zlepšení hygienických podmínek pro práci. "Eliminovali jsme prašnost, zlepšili osvětlení a instalovali nové obslužné plošiny, ze který je snadnější a bezpečnější práce," vypočítává plusy pro zaměstnance mluvčí Parsu Jana Kaněvová. V přípravných boxech byla díky provětrání pracoviště vzduchotechnickou jednotkou s filtrací vzduchu a rekuperací tepla snížena prašnost. Podstatným předpokladem pro zlepšení hygienických podmínek práce jsou i dobré světelné podmínky, proto bylo v boxech instalováno nové intezivnější osvětlení. Všechny boxy, přípravné i lakovací, jsou nyní vybaveny moderními obslužnými plošinami se zárukou bezpečnosti.

Druhým aspektem, velmi důležitým nejen pro firmu, ale i pro zaměstnance, je zvýšení kvality práce lakovny. Že realizované investice mají pozitivní efekty i do oblasti konkurenceschopnosti firmy potvrzuje výrobní ředitel Aleš Měrka: "Investice dávají pracovníkům možnost odvádět bezchybnou, kvalitní práci, a ta je důležitá nejen z pohledu odběratele u každé jednotlivé zakázky, ale i z pohledu referencí pro celou firmu. Dobré reference jsou naší konkurenční výhodou a pomohou do Parsu dostat další projekty a tím zajistit práci pro naše zaměstnance." Investice má i další pozitivní plánované efekty do samotné výroby. Společně se souběžně probíhající změnou nátěrového systému se podařilo zvýšit kapacitu a průchodnost lakovny.

"Třetím velkým plusem investice," vypočítává Kaněvová,"je zlepšení ochrany ovzduší. Všichni obyvatelé Šumperka určitě ocení, že díky této investici došlo ke snížení množství škodlivin, které nevyhnutelně  při lakovacích procesech vznikají. Do ovzduší se již nedostávají těkavé organické látky, zachytávají se a spalují v zařízení, na které jsou lakovací boxy napojeny."

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk