Tiskové zprávy

Soubory ke stažení

Znakem okřídleného šípu se ode dneška pyšní vstupní budova Pars nova

Začátkem roku začala šumperská společnost Pars nova užívat ke své prezentaci tradiční českou značku okřídleného šípu, logo Škoda. Společnost tím získává významný a hlavně viditelný atribut příslušnosti ke skupině Škoda Transportation.

Pro Pars nova znamená tato značka vstup do vyšší strojírenské ligy, ponese totiž jednu z nejvýznamnějších značek v celé České republice. Toto světoznámé logo nám může pomoci upevnit pozici v oblasti železničního průmyslu. Naše společnost prošla za dobu své existence velmi úspěšnou cestou a dokázala vždy pružně reagovat na požadavky trhu. Původní opravny se v průběhu let dostaly na špičku v oblasti modernizace kolejových vozů a v současnosti se ve společnosti dokonce vyrábí nové moderní tramvaje pro tureckou Konyu. To vypovídá nejen o šikovnosti a vysokých technických dovednostech zaměstnanců, ale také o tom, že se společnost dokázala dobře začlenit do silné skupiny Škoda Transportation,“ říká Tomáš Ignačák, předseda představenstva Pars nova a generální ředitel Škoda Transportation.

Původní logo Pars nova procházelo od roku 1993, kdy proběhla privatizace bývalých ŽOS Šumperk, různými malými úpravami. Jeho základ však zůstal po celou dobu nezměněn. Od roku 2008 je Pars nova součástí velké a stabilní skupiny Škoda Transportation. Celých šest let se však prezentovala pod původním znakem firmy. Od letošního roku bude používat značku okřídleného šípu, která sjednocuje všechny firmy patřící do skupiny. Tato tradiční celosvětově proslulá značka provází český průmysl již téměř 100 let.

To, že Pars nova bude užívat logo Škoda, představuje jasný signál nejen k místnímu regionu, ve kterém je firma perspektivním a stabilním zaměstnavatelem, ale především směrem k zákazníkům, že společnost staví na silných základech a dále se rozvíjí. Okřídlený šíp na štítě firmy otevírá cesty k novým zakázkám, zejména v zahraničí“, dodává Tomáš Ignačák.

Tuto významnou změnu přináší nový vizuální styl celé skupiny Škoda Transportation. Hlavní změnou loga je plastické barevné provedení symbolu a změna písma názvu „ŠKODA“. Jednotný jasně definovaný vizuální styl zajišťuje jednotnou vizuální komunikaci všech dceřiných firem skupiny Škoda Transportation směrem k veřejnosti.

Historie značky Škoda

Značka Škoda je považována za jednu z nejelegantnějších a zároveň nejoriginálnějších ochranných známek. Její historie sahá již do počátků třicátých let dvacátého století. Roku 1923 byly registrovány dvě verze značky. První představovala pětipérovou stylizovanou peruť s nápisem ŠKODA v kruhu. Druhá varianta pak nesla okřídlený šíp s třípérovou perutí v kruhu. Tato varianta zvítězila, v roce 1937 k ní byl připojen text ŠKODA a s drobnými úpravami se používá dodnes. Dlouhá doba používání z ní udělala symbol, který je univerzálně rozpoznatelný a zejména v ČR se stal synonymem kvalitních dopravních prostředků.

Historie značky Pars nova

Změny názvu společnosti a jejího loga v průběhu času

Názvy společnosti

1952 – 1967      ČSD – dílna pro opravu vozidel Šumperk

1967 – 1993      Železniční opravny a strojírny Šumperk

1993 – 2000      Pars DMN, s.r.o.

2000 – 2008      Pars nova a.s.

2008 – 2015      Pars nova a.s., člen skupiny ŠKODA

2015                 Pars nova a.s.

Fotogalerie

<< Zpět na seznam tiskových zpráv

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk