Vedení společnosti

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Krsek

Místopředseda dozorčí rady: doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.

Člen dozorčí rady: Jaroslav Hamal

 

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva: Ing. Tomáš Ignačák, MBA

Místopředseda představenstva: Ing. Michal Kurtinec, Ph.D.

Člen představenstva: Ing. Aleš Měrka

 

MANAGEMENT

Generální ředitel: Ing. Aleš Měrka

Technický ředitel: Ing. Karel Škurek

Výrobní ředitel: Ing. Jiří Záluský

Finanční ředitelka: Ing. Lenka Ostrá

Ředitel kvality: Bc. Jiří Riedl

Personální ředitelka: Mgr. Lucie Novotná

Ředitel nákupu: Ing. Petr Verner, Ph.D.

Ředitel servisu: Kamil Hájek

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk