Vedení společnosti

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady: Ing. Jan Menclík

Místopředseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Zoch

Člen dozorčí rady: Jaroslav Hamal

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva: Ing. Tomáš Ignačák, MBA

Místopředseda představenstva: Kamil Hájek

Člen představenstva: Ing. Aleš Měrka

MANAGEMENT

Generální ředitel: Ing. Aleš Měrka

Technický ředitel: Ing. Karel Škurek

Výrobní ředitel: Ing. Jiří Záluský

Finanční ředitelka: Ing. Lenka Ostrá

Ředitel kvality: Bc. Jiří Riedl

Personální ředitelka: Mgr. Lucie Novotná

Ředitel nákupu: Ing. Petr Verner, Ph.D.

Ředitel servisu: Kamil Hájek

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk