Exkurze a praxe

Exkurze

Při sjednávání exkurze s odborným výkladem je třeba nahlásit termín (datum a hodinu), předběžný počet účastníků, zodpovědnou osobu s kontaktními údaji apracoviště, která mají být do exkurze zahrnuty.

V den exkurze Váš žádáme o doručení jmenného seznamu všech účastníků exkurzes datem narození, číslem občanského průkazu a adresou trvalého bydliště.

Minimální počet účastníků je 5, maximum 20 účastníků exkurze.

Praxe

Další nabídkou pro studenty je možnost absolvování studijních praxí v průběhu studia.

Věříme, že pro Vás tato exkurze, případně praxe bude přínosem.

Kontaktní osoba:

Bc. Michal Mazánek
personalista
tel.: 583 365 545
e-mail: michal.mazanek@skoda.cz

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk