Obecný popis jednotky Desná

Jednotka Desná typově vychází z jednotky 814–914, dílčeupravené podle požadavků zákazníka – jiný informační systém aradiostanice. Jednotka je tvořena motorovým a řídicím vozem, které jsouv provoze trvale spojeny přivrácenými čely. Jednotka vzniklamodernizací původních vozů vyráběných ve Vagonce Studénka v letech1973 – 1983, konkrétně motorového vozu řady 810 a přípojnéhovozu řady 010, původně z majetku Českých drah, nyní v majetkuSvazku obcí údolí Desné. Tento způsob modernizace je efektivním řešenímobnovy vozidlového parku ŽD (Železnice Desná), navíc za nepoměrněnižší cenu než je nákup obdobné nové jednotky. Atraktivní design vozidela celková úprava interiéru zvyšují kulturu cestování. Ke zvýšeníkomfortu cestování na regionálních tratích přispívá také možnostpřepravy objemných zavazadel, uzpůsobení nízkopodlažní částiřídicího vozu pro přepravu cestujících se sníženou pohyblivostí a takézjednodušení přepravy nevidomých cestujících pomocí akustickýchmajáčků a možnosti otevření dveří pomocí slepecké vysílačky VPN. Nadruhé straně také jednotka vylepšuje podmínky obsluhujícího personálu, ato nejen ovládáním trakce (elektronický řídicí systém, vícečlennéřízení, automatická regulace rychlosti), ale také prostředím –stanoviště strojvůdce jsou kompletně modernizována. Z pohleduzákazníka zde došlo především ke zlepšení ekonomiky provozu a údržby,např. snížení spotřeby pohonných paliv a maziv, snížení nákladů naúdržbu, jedno mužná manipulace se soupravou a odlehčení provozu vestanicích. Jednotka má zlepšeny trakční vlastnosti. Při modernizaci jekladen důraz na maximální využití českých dodavatelů, což zaručujenižší náklady i jednodušší dostupnost používanýchkomponentů.

Prototyp motorové částečně nízkopodlažní jednotky řady 814–914s obchodním názvem „Regionova“ byl představen a pokřtěnv roce 2005 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,zde také byla oceněna Zlatou medailí MSV a současně Cenou Technickéhotýdeníku. Jednotka byla rovněž nominována Design centrem České republikydo soutěže Vynikající výrobek roku 2007.

Fotogalerie

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk