Přehled některých oprav násilně poškozených vozidel

Násilně poškozená 810.353-3 DKV Česká Třebová

Jednalo se o značně nestandardní opravu resp. výkon nejen z hlediska charakteru násilného poškození, ale i z hlediska vývoje celé zakázky.

K samotné nehodové události došlo 21.2.2003 v 10.40 hod v těsné blízkosti zastávky Rozhovice (trať Chrudim město - Heřmanův Městec), a to na železničním úrovňovém přejezdu s pozemní komunikací. Tahač s návěsem zde v rychlosti 100 km/h bočně narazil do motorového vozu 810.353-3, který byl odhozen a následně převrácen na bok.

V rámci opravy, kde byla silnou deformací zasažena pevnostní část vozidla, došlo k výměně jednoho podélníku hlavního rámu včetně deformovaných příčníků, částečné výměně oplechování bočnice, vlnovky podlahy a střechy vozidla.

Kromě těchto klíčových operací se musela odstranit deformace čela, která byla způsobena "jetím vozidla po zemi" bezprostředně po střetu s nákladním automobilem. Výše uvedené poškození si vyžádalo kompletní výměnu kabeláže a opravu dalších částí vozidla včetně rozsáhlých demontáží nejen v interiéru motorového vozu.

Opravy vozidla MVTV2-013

Dne 14.2.2003 byl při čelní srážce s lokomotivou 130.032 nedaleko žst. Třebechovice pod Orebem poškozen motorový vůz pro opravu trakčního vedení MVTV 2-013. Oprava lokomotivy byla ukončena již v červenci 2003 v ŽOS Nymburk, avšak teprve v polovině léta 2003 byl vůz MVTV2-013 přistaven do Pars nova a.s. Šumperk.

Vzhledem k závažnosti poškození (zcela zničeno první stanoviště strojvedoucího, poškozeny celky trakce, části pojezdu, elektroinstalace atd.) byla oprava časově, materiálově i finančně náročná, takže vůz byl dokončen až v prosinci 2003. Zpět v provozu v SDC Hradec Králové se objevil až počátkem ledna 2004.

Elektrická lokomotiva 163.022-7

V červenci 2003 byla dokončena oprava násilně poškozené el. lokomotivy 163.022-7, jejíž podélník hlavního rámu vykazoval rozsáhlou deformaci způsobenou bočním střetnutím s lokomotivou řady 181. Vozidlo bylo po opravě násilného poškození předáno zákazníkovi - Depu kolejových vozidel Česká Třebová.

Násilné poškození vozidla 150.003-3

Elektrická lokomotiva č. 150.003-2 absolvovala opravu násilného poškození po najetí do nákladního automobilu TATRA 148 mezi stanicemi Řečany nad Labem - Záboří nad Labem dne 27.6.2003.

Předmětem opravy bylo odstranění rozsáhlé deformace čela na straně strojvedoucího a hloubkové deformace v oplechování bočnice vozové skříně. Vzhledem k nadměrnému poškození (odření) laku lokomotiva obdržela po opravě násilného poškození nový nátěr v provedení LAK I PUR.

Oprava motorového vozu ř. 843

V červenci 2003 opustil výrobní prostory v Pars nova a.s. motorový vůz 843.026-6, který absolvoval opravu násilného poškození po mimořádné nehodové události, bude možno v následujících dnech opět vidět v pravidelném provozu.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk