MVTV2 – 010

Provozovatel: SDC Ostrava - OTV Bohumín
Oprava: 22.11.2005 – 24.5.2006
Zhotovitel: Pars nova a.s.
Rozsah opravy: Oprava v rozsahu MH
Zajímavosti: Dosazení řídicího systému HS HS 100

Fotogalerie

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk