MVTV 3-021

Provozovatel:

SDC Pardubice - OTV Nymburk

Oprava:

1999

Zhotovitel:

Pars DMN s.r.o.

Rozsah opravy:

Periodická prohlídka MV + požadované vícepráce

Zajímavosti:

Vícepráce, které požadoval zákazník se týkaly:

  • instalace vodsního topení s agregátem VA20
  • výměna těsnění dveří
  • oprava okapů střechy
  • oprava podlahové krytiny
  • provedení LAK I PUR

Fotogalerie

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk