Výroba tramvají

Činnosti v oblasti výroby nových tramvajových vozidel navazují na dlouholeté zkušenosti bývalého tradičního výrobce tramvají - ČKD Praha (dnes Siemens Kolejová vozidla). V rámci licenčního vztahu firma vlastní technologie, technické zařízení a dokumentaci nezbytné pro výrobu lehkých kolejových vozidel. Všechny současné produkty však prošly konstrukčními úpravami, tak aby výsledný produkt odpovídal vysokým nárokům kladeným na moderní vozidla městské kolejové dopravy.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk