Tomáš Krsek

Tomáš Krsek

V březnu 2008 byla Pars nova a.s. začleněna do skupiny Škoda Transportation a.s., jejímž předsedou představenstva je Tomáš Krsek.

Tomáš Krsek je se společností Škoda již od roku 1995. Tehdy nastupoval na pozici asistenta finančního ředitele. V roce 1996 se stal vedoucím projektového financování ve firmě Škoda Steel.

Od roku 1999 byl Tomáš Krsek finančním ředitelem celé Škody a významně se podílel na její transformaci a záchraně. V následujících letech zastával několik významných pozic ve vedení Škoda Holding. V roce 2009 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva Škody Holding. V roce 2010 s dalšími investory odkoupil její dceřinou společnost Škoda Transportation.

Kromě jiných aktivit také s manželkou založil Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových. Cílem tohoto fondu je podpora nadaných českých studentů, kteří se ucházejí o prestižní vzdělání na těch nejlepších světových univerzitách.

Pars Nova a.s.

Žerotínova 1833/56
787 01 Šumperk